7 Ikke slave - men barn

Som barn av Gud kan jeg få flytte ut av den trange husmannsstua som slaveriet tilbyr meg, og inn i "hovedbygningen" til Far. Der har han et rom for alle som vil komme og bo hos ham. 

Så hvis du er i tvil om du kommer til himmelen eller ikke, håper jeg nå at du ved å tro det du her har lest vil kunne si:

  • Det er de som er Guds barn som kommer til himmelen, og jeg er et Guds barn. 
  • Guds barn er jeg ved troen på Jesus Kristus. Når jeg tar imot ham blir jeg født på nytt.
  • Jesus Kristus har betalt prisen for at jeg skal få være et Guds barn. Og han betalte full pris, det gjenstår ingenting! Det han gjorde var fullkomment, for han visste om min svakhet og ufullkommenhet.

"For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre" (Romerbrevet 8, 38-39).

Kan et barn ha det tryggere?...