5 Den som er badet - er ren

Skjærtorsdag, etter at Jesus har spist påskelammet med disiplene sine, binder har et klede rundt livet og begynner å vaske disiplenes føtter. Da han kommer til Peter nekter denne at Jesus skal ydmyke seg på denne måten for ham, og mener at det vel måtte være mer riktig at han vasket Jesu føtter, han som var Mesteren. Men Jesus ønsker å lære disiplene en lekse her som har enorm betydning for vårt forhold til Gud, og vissheten om frihet fra fortiden. 

Peter er nå rask til å si at Jesus da må vaske både hendene og hodet, altså en helvask. Jesus sier da at den som er badet trenger bare å vaske føttene, en nødvendighet for dem som vanligvis gikk med sandaler, for da ble føttene skitne underveis. betydningen må være at den som er blitt en kristen, barn av Gud, ikke blir slave av synden igjen om en gjør en feil. 

"Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere", sier Jesus i Johannes 15,3.

Er jeg barn, så er jeg barn. BARN!

Jeg er født til det ved at jeg trodde Guds ord og sa ja til Jesus. Jeg må ikke bli frelst hver dag, leve i en såkalt "daglig omvendelse", for det betyr jo da at jeg er frafallen hver natt.

Nei, den urenhet som kommer på underveis på livsvandringen får jeg lov til å vaske vekk. Og vi er skyldige til å vaske hverandres føtter, sier Jesus, det vil si: vi skal tilgi hverandre slik vi selv er blitt tilgitt.