Menigheten står for øyeblikket uten ansatt pastor

Siden Lars Aasen avsluttet sitt engasjement etter til sammen ca. 15 år, har menigheten vært ledet av Stig Rune Sagberg. Han er leder for lederrådet og har det overordnede ansvar for menigheten.

Det arbeides aktivt med å få ansatt ny pastor.