3 Hva sier Bibelen?

La oss gå til Bibelen og se hva den sier om dette.
Vi leser Johannes evangelium kapittel 8, og vers 34 til 36.

"Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Den som gjør synd, er syndens trell. En trell (slave) blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri". (Jeg har sitert det slik det står i Bibelselskapets oversettelse av 1978/85. Det som står i parentes har jeg føyd til.)

Slik vi er anlagt lar vi oss faktisk selge som slaver til synden alle som en. Det er ingen unntak, sier Paulus (Rom 3,23), alle har på en eller annen måte syndet mot Gud. Som vi før har slått fast er meningen med livet at vi skal elske, og leve i fellesskap med Gud og hverandre.

Men når jeg setter meg selv i sentrum og går min egen vei, bedrøver jeg Gud, som vil ha felleskap med meg, og jeg gjør ting som ikke tjener til det gode for forholdet til Gud og mine medmennesker. Det er dette som er den egentlige synd.

For Guds bud i en sum er at jeg skal elske Gud og mine medmennesker, sier Jesus i Matteus 22,35-40:

"Og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa: Mester! Hvilket bud er det største i loven? Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.
På disse to bud hviler hele loven og profetene" (min utheving).