Først, la oss stille oss spørsmålet,

Hva er en kristen?

Ordet kristen er en avledning av Kristus, så vi kan si at å være en kristen er å være en Kristus-etterfølger. Sagt på en annen måte, det handler om å følge Jesus Kristus. "Følg meg" er et kjent utsagn av Jesus.

Hvordan følger man Jesus?

Tenk deg at du er i en storby og ikke vet hvordan du skal gå for å nå bestemmelsesstedet. Det er som regel ikke vanskelig å se om en person er kjent på stedet eller ikke, så det stanser en som er kjent i byen og spør om hvor du skal. I stedet for å forklare deg alle detaljene, sier vedkommende: Du kan følge etter meg! Jesus sier selv at han er Veien, Sannheten og Livet. Veien til hva?

Veien tilbake til Gud og Guds rike.

Jesus sier at ingen kommer dit uten gjennom ham. Store ord, men han beviste gjennom det livet han levde, og som vi kan lese om i Det Nye Testamente i Bibelen, at han hadde rett til å kunne si det.Etter at det første mennesket sviktet Gud ved å følge sin egen egoistiske vilje, ble Edens hage, paradiset, stengt for oss. Jesus har åpnet veien tilbake til fellesskap med Gud, et felleskap Gud lengter etter i forholdet til alle mennesker. Han gjorde det ved å ta på seg den kollektive skylden som lå over menneskeheten da han ble hengt på et kors på romersk vis. Det åpnet muligheten for alle til å få del i fellesskapet med Gud. Ingenting kan da skille oss fra Guds kjærlighet. Han sa også at alle som hadde tunge byrder å bære, kunne komme til ham og finne hvile.

Hvordan blir jeg da en kristen?

Å bli en kristen er ikke å ta seg sammen og bli et bedre menneske, men ganske enkelt å be Jesus vise deg veien til Gud. For at Jesus skal kunne gjøre det, må du be  Gud om å tilgi deg at du ikke har verdsatt hans tilbud til deg, at du ikke har elsket ham og din neste som du skulle. Nevn også for ham det du ser er galt ved det livet du har levd (det kalles å bekjenne sine synder). Si så at du ønsker at Jesus skal lede livet ditt heretter, og at du ønsker å bli fylt av hans Ånd. Her er et eksempel du kan bruke:

  • Ja takk, Jesus, vis meg veien til Gud!
  • Tilgi meg, Gud, at jeg ikke har verdsatt din kjærlighet og gitt mitt liv til deg.
  • Tilgi meg det jeg har gjort galt mot deg og mine medmennesker, og mot meg selv. Jeg tenker spesielt på: .........
  • Takk, Gud, at du her og nå tar imot meg som ditt barn, og at du fyller meg med din Ånd, Den Hellige Ånd.

Har du bedt denne bønnen av et oppriktig hjerte, er du nå en kristen. Du er en del av Guds rike eller Guds familie om du vil. Søk nå kontakt med andre troende for fellesskap med dem. Om du bor i nærheten av Åsvang, ser vi gjerne at du oppsøker våre møter og sammenkomster, og meld deg gjerne på et Alpha-kurs (se under Aktiviteter i menyen).

Gud velsigne deg!