"For så høyt har Gud elsket" er tatt ut av det som er kalt "Den lille Bibel", fra Johannes evangelium kapittel 3 vers 16.
  Det er det vi ønsker å formidle her, i alt det vi holder på med i Vallset Pinsemenighet: Gud elsker menneskene han har skapt så høyt at han ofret sin egen sønn for deres misgjerninger.

Far og sønn

     
 

"Den lille Bibel"

"For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham."