2 Slaveri

La oss tenke oss tilbake ca. 150 år, til midten på 1800-tallet. Vi står på et torg i en liten by i Sørstatene i USA. 

Der, midt på torget, er det samlet mange mennesker omkring noen kasser, en provisorisk scene for framvisning av slaver som er til salgs. På kassene står det en gruppe individer (ja, for de er ikke regnet som mennesker) som har brun, nesten sort hudfarge. De er dårlig kledd, de fleste ser triste ut, mens frykten lyser ut av øynene på de som ennå ikke er blitt apatiske etter alle slagene og utskjellingen. De tenker på slitet som ligger bak, og på hvordan den mannen er som nå heretter skal eie dem.

De drømmer om frihet, og om himmelen, der det ikke er mer sorg eller smerte. De har ingen sosiale rettigheter, ingen personlig verdi utenom den arbeidskraft de representerer, de er som dyr. Mennene som kjøper og selger dem betrakter dem da også som det.

Midt i folkemengden der på torget baner en mann seg vei fram til kassene og henvender seg til dem som skal selge. Han sier at han vil kjøpe alle slavene som står der, og spør om prisen. De ser vantro på ham, for han ser ikke ut som han er blant godseierne, men en heller alminnelig mann. 

Pengene han blar opp overbeviser dem imidlertid, og handelen er avgjort. Alle slavene får beskjed om at de nå er frie til å bli med ham hjem til farens gods, der han selv venter på dem. 

Men noen tror ham merkelig nok ikke og velger å gå sin vei på egenhånd. 

De andre følger etter mannen, som verken skjeller dem ut eller bruker svepe eller stokk på dem. 

Etterhvert nærmer de seg godset, og der i porten skimter de en mann som vinker til dem, og ser ut som han smiler. Det er nesten så de må klype seg i armen; - har de kommet til himmelen, eller er dette en felle?

Men nei, han ønsker dem velkommen og sier at det er dekket bord for dem inne i salongen.
Alle får tilbud om å vaske seg og få utdelt nye klær.
Etterpå er det bare å gå rett til bords. 

Under måltidet presenterer han et tilbud til hver av dem, at den som vil kan få bli medlem av familien og få alle papirer ordnet for en ny identitet. Papiret lyder på at de er barn av godseieren, og eget rom er satt av til hver av dem. 

Dagen etter er sønnen ute igjen, denne gang i nabobyen, for å kjøpe flere slaver...

Du synes kanskje at historien er litt i overkant usannsynlig, på grensen til banal?

Ja, det er mulig, det, men den er bygd på en historie som er fra virkeligheten, og som jeg regner med at du har gjenkjent for lenge siden. Den er et forsøk på å gi et bilde av oppgaven Jesus Kristus hadde - og har.