6 Fristed

Da Israelsfolket skulle inn i Kana'an, ga Gud dem en forordning om å opprette 6 byer som skulle være fristeder, om noen i vanvare f.eks. skulle komme til å ta livet av noen. Der kunne de oppholde seg til saken deres hadde vært oppe for en domstol, og de kunne få en rettferdig dom. Ellers kunne de risikere å bli hevnet etter loven "øye for øye, og tann for tann".

Et slikt fristed finnes også for oss, det heter Golgata, der vi kan få skjule oss i Kristus når anklageren kommer (1. Johannes brev 1,9 og 2,1) :

"Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet".

"Mine barn! Jeg skriver til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens".

Og det er ikke Gud som anklager oss, det er Satan, vår fiende. Men der Jesus er har anklageren ingenting han skal ha sagt, for Jesus har seiret over ham.

"Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet  mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset". (Kolosserbrevet 2,13-15)