8 Gud har lovet en ren himmel

Vi tenker at det er om å gjøre for Gud å passe på at vi ikke synder, og at den som lykkes med det, kommer til himlen. Et slags mesterskap, der noen vinner og noen taper. 

Men Gud er tvert imot opptatt av at alle skal bli frelst og komme dit. Han elsker alle menneskene han har skapt, og ønsker av hele sitt hjerte å være sammen med dem. 

Gud har også lovet en ren himmel, et paradis, slik som det første. Derfor har han gjort alt det som sto i hans makt for å bli kvitt det onde.

Det onde ble egentlig drept på Golgata, da Jesus døde, og beseiret av kjærligheten.

Denne seieren ble ikke vunnet med våpen. Hvis Jesus hadde brukt rå makt mot Satan, ville han ikke oppnådd det som var Guds hensikt, nemlig å vise at kjærligheten er den sterkeste kraft i tilværelsen.

Ved å gi sitt liv, tok han brodden av den opprørske synden som Satan representerte.