1 Forskjellen på tro og tvil

De aller fleste mennesker har vel en eller annen gang tenkt tanken: Hva er meningen med livet? Hvem skal vi tro på? De som sier at det er en Gud som har skapt alt det vi ser eller de som sier at det har blitt til av seg selv. Mange mener at religion er noe mennesker har funnet på.

Det er ikke enkelt å fatte det en ikke kan se eller ta på. Det vi må se etter er resultatene av det det snakkes om, som for eksempel at det blir lys i en lyspære, selv om vi ikke kan se strømmen. Vi kan ikke se tankene vår, følelsene våre, meningene våre, men vi vet at de er der.

Slik er det med Gud, vi ser ham ikke, men vi ser resultatene av hans gjerninger.

Noen tror det er noe galt med dem fordi de av og til, eller ofte, tviler. La oss se på forskjellen på tro og tvil og hva som egentlig er troens motpol.

Vi må vite hva vi tror på, vi må lese i Bibelen, Guds ord. Det er der han har sagt hvordan ting henger sammen. Det er mye hjelp å få når det gjelder hvordan vi skal lese og hvor vi skal lese i Bibelen.

Bli gjerne med i en bibelgruppe eller et husfellesskap i en menighet. Still spørsmål, du kan være trygg på at de fleste har vært gjennom de samme spørsmål som du. Det er derfor ikke flaut å spørre, det er det eneste riktige hvis du går med spørsmål.

Disiplene tvilte

Vi skal se på noen tilfeller der også Jesu disipler tvilte, de som fulgte ham så tett i en periode på tre og et halvt år.

Tomas

«Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom.  «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.» Joh 20,24-25

Johannes døperen

"Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?" Matt 11,3

Om disiplene etter Jesu oppstandelse"

Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte." Matt 28,17

Her ser vi tre tilfeller der Bibelens menn tvilte, og det finnes flere, hvis vi leter.
Poenget er at å tvile er ganske normalt, og ikke det motsatte av å tro.
Tvilen vil gjerne tro, den søker Gud, men kanskje er det opplevelser og manglende følelser, som får oss til å tvile.

Det kan være at jeg er skuffet over å ha bedt, og ikke opplevd bønnesvar. Det kan være ting som har hendt meg i livet, som gjør at jeg føler at Gud er taus og ikke griper inn. Årsakene kan være mange.

Vantro

Det motsatte av tro, derimot, er vantro.
Vi ser når vi leser Bibelen at det var vantro og ulydighet som skapte skille mellom Gud og mennesker. Igjen og igjen står det om Israelsfolket at de vendte Herren ryggen, og klaget over det meste.

Vi må forstå hva som er Guds hensikt med oss og vårt forhold til ham. Det kommer jeg tilbake til i mer detalj senere i boken. Her vil jeg nøye meg med å si at hensikten ikke er at vi skal være perfekte slik at vi kan fortjene å komme til himmelen.

Gud vet nesten ikke hvilket ben han skal stå på, så ivrig er han etter å fortelle oss at han elsker oss og ønsker å være sammen med oss. Og at vi ikke behøver å være engstelige for om vi er gode nok, det har han en løsning på. 

Det er viktig å ha riktig fokus og se tingene fra riktig synsvinkel. 

I stedet for å tenke så mye på tro og tvil, bør vi kanskje tenke Ro og hvil!