Det er mulig å få ukentlige oppdateringer på SMS, hvis du tar kontakt med Stig Rune Sagberg
tlf. 918 08 503.

Program

v mouse
Åpne
månedsprogrammet i nettleseren:
Klikk med venstre musetast på bildet eller linken.

r mouse
Laste ned
:
Klikk med høyre musetast på bildet eller linken.

 Klikk her for å åpne/laste ned Månedsprogrammet

Ser du ikke riktig bilde av månedsprogrammet?
Nettlesere lagrer ofte elementer for å bruke dem om igjen. Noen bilder eller elementer vil derfor ikke vises med en gang.
Gå til innstillinger for nettleseren og gå til logg/historikk/nettleserdata e.l.
Søk på vallset-pinsemenighet (du behøver ikke skrive korrekt adresse) og slett alle forekomster.
Oppdater siden.