Det snakkes for tiden mye om Islam og muslimer. Nyhetene er fulle av informasjon om islamister, selvmordsbombere, IS, Ayatollah’er i Iran, unge norske muslimer som drar til Midtøsten for å kjempe osv. Hva er Islam? Norske fremstående muslimer sier at det vi ser og hører i media, ikke er slik Islam virkelig er. Hva skal vi tro?

Vi har kontaktet Kristent Arbeid blant arabere (K.A.B.A.), fordi vi vet at K.A.B.A.’s leder, Paul Johansen, opprinnelig kommer fra Egypt, og var en aktivt troende muslim i sitt hjemland. Han har dermed førstehånds kjennskap til Islam, Koranen og de andre islamske skriftene.

Paul Johansen høres ikke spesielt egyptisk ut?

- Nei, men etter at jeg kom til Norge, kjente jeg en sterk trang til å fortelle mennesker i det området av verden jeg kommer fra, om Jesus Kristus. Han skapte en så stor forvandling i mitt liv, at jeg bare må fortelle andre muslimer om det. Av sikkerhetsmessige grunner byttet jeg navn, for å kunne arbeide litt mer fritt. Det kan være forbundet med fare å konvertere fra Islam til kristendom.

Hvor lenge er det siden du kom til Norge?

- I år er det 35 år siden (1980) jeg møtte den levende Jesus Kristus! Jeg var 19 år og studerte ved kunstakademiet i Kairo, da jeg ble frelst.

Fortell litt om din oppvekst

- Jeg vokste opp i en praktiserende muslimsk familie, hvor min far var en islamsk leder innenfor en retning av islam, som kalles sufisme. Det vil si en mer «åndelig» type islam, som vektlegger en mer personlig tro, samt åndelige opplevelser. Et annet familiemedlem var den mest kjente muslimske teologen i Egypt og Midtøsten for 30 år siden. Jeg fikk dessuten privatlærer i koranen hjemme, fra jeg var 3 år gammel.

- I min tidlige ungdom ble jeg en veldig overgitt muslim, som fortsatte å lese koranen, og be til Allah mer enn 5 ganger om dagen. Jeg gjorde alt jeg maktet for å oppleve den levende Guds nærhet. Men min frustrasjon økte mer og mer da jeg bare opplevde tomhet, og ord uten rot i virkeligheten. Jeg var hele tiden sikker i min tro på at jeg ba til Gud min skaper, og den samme gud som kristne, jøder og muslimer ber til. Jeg ba jo til den sanne gud, og jeg trodde på den siste åpenbaringen fra gud som var koranen, -følge muslimsk lære. Etter en tid gav jeg mer eller mindre opp, og fokuserte på studiene.

Men så skjedde det noe?

- Ja, en dag traff jeg en ukjent ung mann på min egen alder som vitnet for meg om Jesus, og som tok meg med på et kristent evangelisk møte samme uken. Vi diskuterte mye, og jeg ble veldig berørt av det han vitnet om.

Han fortalte meg ikke om en historisk person, men om den levende Jesus som gjør tegn og under. Jeg undret meg over at Gud svarte på de kristnes bønner, og at de kunne ha et nært forhold til Gud.

Jeg hadde en onkel som jeg var veldig glad i, og siden han var veldig syk, så ønsket jeg at de kristne skulle komme hjem til oss, for å be for ham. Etter 3 uker, så kom det tre kristne på besøk, som ba for ham i Jesu navn, og han ble der og da momentant helbredet!

Samme kveld var jeg ute og gikk i Kairos gater og grublet veldig på disse tingene. Der og da ba for første gang til Jesus, slik min nye venn hadde fortalt meg å gjøre, og i bønnen spurte jeg konkret om jødedom, kristendom eller islam var den rette veien. Da hørte jeg en tydelig stemme inni meg som sa «kristendommen».

Min umiddelbare respons var, OK, og jeg ble der og da fylt av en ubeskrivelig glede, fred og Guds nærvær som jeg aldri hadde opplevd før.

Jeg er takknemlig for han som tok kontakt med meg, og som våget å vitne om Jesus, til meg som var muslim. Han var det lyset jeg trengte, da Gud hadde sett min søken og lengsel etter Ham.

Var det risikabelt for ham å ta kontakt med deg?

- Ja, det er ikke en selvfølge at kristne i Midtøsten gjør dette, for som oftest unngår de å snakke om tro, for å holde fred med muslimene.

Dessuten så vil muslimer ofte ønske å diskutere med de kristne, for å overbevise dem om at de har samme gud, - men at de kristne holder fast på en foreldet eller forfalsket utgave av religionen.

Men, har ikke muslimer, jøder og kristne den samme gud?

- Nei, det er viktig å vite at Allah og Bibelens Gud ikke er den samme, og at det finnes et eget ord for gud på arabisk som er ilah. Veldig merkelig at dette aldri kommer klart frem.

Dette ordet brukes også i den muslimske trosbekjennelsen. Der sier de for eksempel ikke at «det finnes ingen annen allah enn Allah», men at ”det finnes ingen ilah enn Allah”.

På Wikipedia står det også at det arabiske ordet for gud er Allah, UTEN noen henvisning til det nøytrale ordet ilah. Det er lite troverdig,
- men så er ikke Wikipedia noen troverdig kilde heller.