Det snakkes for tiden mye om Islam og muslimer. Nyhetene er fulle av informasjon om islamister, selvmordsbombere, IS, Ayatollah’er i Iran, unge norske muslimer som drar til Midtøsten for å kjempe osv. Hva er Islam? Norske fremstående muslimer sier at det vi ser og hører i media, ikke er slik Islam virkelig er. Hva skal vi tro?

Vi har kontaktet Kristent Arbeid blant arabere (K.A.B.A.), fordi vi vet at K.A.B.A.’s leder, Paul Johansen, opprinnelig kommer fra Egypt, og var en aktivt troende muslim i sitt hjemland. Han har dermed førstehånds kjennskap til Islam, Koranen og de andre islamske skriftene.

Paul Johansen høres ikke spesielt egyptisk ut?

- Nei, men etter at jeg kom til Norge, kjente jeg en sterk trang til å fortelle mennesker i det området av verden jeg kommer fra, om Jesus Kristus. Han skapte en så stor forvandling i mitt liv, at jeg bare må fortelle andre muslimer om det. Av sikkerhetsmessige grunner byttet jeg navn, for å kunne arbeide litt mer fritt. Det kan være forbundet med fare å konvertere fra Islam til kristendom.

Hvor lenge er det siden du kom til Norge?

- I år er det 35 år siden (1980) jeg møtte den levende Jesus Kristus! Jeg var 19 år og studerte ved kunstakademiet i Kairo, da jeg ble frelst.

Fortell litt om din oppvekst

- Jeg vokste opp i en praktiserende muslimsk familie, hvor min far var en islamsk leder innenfor en retning av islam, som kalles sufisme. Det vil si en mer «åndelig» type islam, som vektlegger en mer personlig tro, samt åndelige opplevelser. Et annet familiemedlem var den mest kjente muslimske teologen i Egypt og Midtøsten for 30 år siden. Jeg fikk dessuten privatlærer i koranen hjemme, fra jeg var 3 år gammel.

- I min tidlige ungdom ble jeg en veldig overgitt muslim, som fortsatte å lese koranen, og be til Allah mer enn 5 ganger om dagen. Jeg gjorde alt jeg maktet for å oppleve den levende Guds nærhet. Men min frustrasjon økte mer og mer da jeg bare opplevde tomhet, og ord uten rot i virkeligheten. Jeg var hele tiden sikker i min tro på at jeg ba til Gud min skaper, og den samme gud som kristne, jøder og muslimer ber til. Jeg ba jo til den sanne gud, og jeg trodde på den siste åpenbaringen fra gud som var koranen, -følge muslimsk lære. Etter en tid gav jeg mer eller mindre opp, og fokuserte på studiene.

Men så skjedde det noe?

- Ja, en dag traff jeg en ukjent ung mann på min egen alder som vitnet for meg om Jesus, og som tok meg med på et kristent evangelisk møte samme uken. Vi diskuterte mye, og jeg ble veldig berørt av det han vitnet om.

Han fortalte meg ikke om en historisk person, men om den levende Jesus som gjør tegn og under. Jeg undret meg over at Gud svarte på de kristnes bønner, og at de kunne ha et nært forhold til Gud.

Jeg hadde en onkel som jeg var veldig glad i, og siden han var veldig syk, så ønsket jeg at de kristne skulle komme hjem til oss, for å be for ham. Etter 3 uker, så kom det tre kristne på besøk, som ba for ham i Jesu navn, og han ble der og da momentant helbredet!

Samme kveld var jeg ute og gikk i Kairos gater og grublet veldig på disse tingene. Der og da ba for første gang til Jesus, slik min nye venn hadde fortalt meg å gjøre, og i bønnen spurte jeg konkret om jødedom, kristendom eller islam var den rette veien. Da hørte jeg en tydelig stemme inni meg som sa «kristendommen».

Min umiddelbare respons var, OK, og jeg ble der og da fylt av en ubeskrivelig glede, fred og Guds nærvær som jeg aldri hadde opplevd før.

Jeg er takknemlig for han som tok kontakt med meg, og som våget å vitne om Jesus, til meg som var muslim. Han var det lyset jeg trengte, da Gud hadde sett min søken og lengsel etter Ham.

Var det risikabelt for ham å ta kontakt med deg?

- Ja, det er ikke en selvfølge at kristne i Midtøsten gjør dette, for som oftest unngår de å snakke om tro, for å holde fred med muslimene.

Dessuten så vil muslimer ofte ønske å diskutere med de kristne, for å overbevise dem om at de har samme gud, - men at de kristne holder fast på en foreldet eller forfalsket utgave av religionen.

Men, har ikke muslimer, jøder og kristne den samme gud?

- Nei, det er viktig å vite at Allah og Bibelens Gud ikke er den samme, og at det finnes et eget ord for gud på arabisk som er ilah. Veldig merkelig at dette aldri kommer klart frem.

Dette ordet brukes også i den muslimske trosbekjennelsen. Der sier de for eksempel ikke at «det finnes ingen annen allah enn Allah», men at ”det finnes ingen ilah enn Allah”.

På Wikipedia står det også at det arabiske ordet for gud er Allah, UTEN noen henvisning til det nøytrale ordet ilah. Det er lite troverdig,
- men så er ikke Wikipedia noen troverdig kilde heller.


Allah og Gud er ikke det samme

I sura 4 vers 116 står det at «Gud tilgir ikke at han gis med-guder. Men han tilgir den han vil alt som er mindre enn dette» (dyrker andre guder). Her ser vi hvordan Berg oversetter Allah med Gud! Dette fordi han hadde en klar agenda om at Gud og Allah var den samme.

Muslimer klarer ikke å se disse tingene selv. De er stolte over at de er de sanne tilbederne av den ene og sanne gud. De er forblindet på så mange ulike måter. Av åndsmakter. Tilsløringer på grunn av språk og begrep. De kristnes feighet, uklarhet og kompromisser. Generell uvitenhet, eller som bevisste handlinger fra både muslimske lærde og andre for å beskytte islam/muslimer.

For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 2.kor. 4.4

Ramadan

Når muslimer faster og ber under ramadan, søker de ikke egentlig etter Gud, men sin egen rettferdiggjørelse. Derfor må vi kristne be om at Gud skal åpenbare seg for muslimer i denne tiden og at de kan begynne å leve etter hans vilje og søke etter hans rettferdiggjørelse, ikke sin egen.

Kraftnatten

Kraftnatten er viktig for muslimer. De tror at hvis de ber om tilgivelse denne natten, får de det for alle synder de har begått det siste året, sier han og viser til sure 97 i Koranen som omhandler kraftnatten.

— Kraftnatten er bedre enn 1000 netter, blir det sagt. Den har stor betydning. Men tilgivelsen man kan få for syndene sine denne natten, er ikke som den vi får når vi tar imot Jesus og bli frelst. Kristne mottar Kristi rettferdighet, mens muslimer får en selvrettferdiggjørelse. De søker ikke den samme Gud, men sitt eget. Derfor må vi be om at de skal søke etter den virkelige Guds nærvær så de slipper å gjøre ting for å bli god nok for Gud. Etter min mening tar Gud imot oss som vi er når vi gir våre liv til ham. Da får vi Kristi rettferdighet. Og så om- former han oss gjennom helliggjørelsen, sier Paul.

Når er så kraftnatten?

Dette er det ikke så lett å svare klart på, men de fleste muslimer tror det er natt til den 27. faste- dagen. I år faller den på natt til 28. april, men man kan ikke helt vite hvilken natt det er, bare at det er en av de siste oddetallsnettene i ramadan. Altså kan det være natten til den 21., 23., 25. eller 29. fastedagen også.

- Selv praktiserte jeg å be natten til den 27. faste- dagen da jeg var ung muslim i Egypt, sier Paul. Muslimer har et sterkt håp om å få komme til paradis, men først tror de at de må til helvete og få straffen sin. Etter det tror de at de etter hvert kommer til paradis. Der er det mat og drikke og nytelser av alle slag, forteller Paul.

Han tror forestillingene om paradis handler om at Muhammed motiverte soldatene sine som kjempet i ørkenen. Han ville gi dem et bilde av alt de kunne få hvis de kriget og omkom. Da ville de etter døden få alt det de savnet. Det er mange fantasifulle fortellinger om paradis i Koranen, forteller han.

- Dette høres ut som en kjødelig himmel?

— Ja, det er helt annerledes enn det som sies om himmelen i Det gamle og Det nye testamente. Jesus sier at Guds rike ikke består i mat eller drikke, men i fred i Ånden. Det er stor forskjell på det muslimske og det kristne paradiset, sier Paul og fortsetter:

- Islam er materielt orientert. Det er en jordisk religion og ikke himmelsk. Til og med evigheten er jordisk. Og Allah er selvsagt helt annerledes enn vår himmelske Far. Allah kan være barmhjertig, men hvis han ikke vil det, kan han være det stikk motsatte. Han er ikke stabil, kjærlig og omsorgsfull, slik som vår himmelske Far.

Drep de frafalne

Dette står klart i koranen på originalspråket arabisk, i sura 2 vers 217:

«Men den som faller fra av dere skal dø (drepes) mens han er vantro..». Dette er en del av et lengre vers.

I Berg sin norske oversettelse, vers 214 står det: «Men de som faller fra og dør som vantro…».
Dette er jo en vesentlig forskjell.

Den norske koran-oversettelsen er konsekvent mild i uttrykksformen. En annen måte å tolke eller oversette på, ville ha vært uakseptabel eller uforståelig i en vestlig kontekst, da denne skulle håndteres ærbødig som en såkalt «hellig skrift». 

Hvis innvandrere i Norge leser koranen, så er det ofte den norske/engelske oversettelsen, selv om mange formuleringer også her er uforståelige.

Hadith

Hadith, derimot, er mer konkret, og viser hvordan Mohammed tolket og praktiserte koranen. Hvis noen temaer er uklare eller ikke er nevnt i koranen, så var det hadith som gjaldt. Denne er da likestilt med koranen som kilde.

Både sunni- og shia-lærde er enige om dette, og det har vært allment kjent, og allment praktisert av muslimer verden over. Den senere tid har derimot både sekulære og religiøse muslimer begynt å ta helt eller delvis avstand fra hadith fordi den avslører tydelig hvordan islam ble praktisert på Mohammed sin tid. Tidligere var det kun lærde som kjente disse skriftene, og som underviste ut fra dem. En del av koranen kan ikke forstås uten hadith. Disse tekstene har nå blitt tilgjengelige for folk flest på grunn av internett. 

Hadith er sentralt i islam og anses som islams andre kilde etter Koranen. Språklig betyr ordet "hadith" fortelling. Det betyr også nytt (motsatt av gammelt). Som religiøst begrep betyr det i islam "alt som rapporteres om profeten enten det er fortelling, handling, aksept eller egenskap". www.islam.no
Skrevet av: Basim Ghozlan den 6. september 2003

*Rettelse av K.A.B.A: hadith betyr samtale.

Drap på konvertitter beskrives detaljert i hadith. I hadith 6411 så sier Mohammed: «De som bytter sin religion skal drepes». I hadith 6624 står det spesifikt om en jøde, og i hadith 3348 står det om en kristen. Dessuten så har dette vært en kjent praksis i hele den muslimske verden, - noe som også daglig leder har fått føle på kroppen.

Forvirring

Noen muslimer vil henvise til sura 2 vers 257 hvor det står at «Der er ingen tvang i religionen».

Det mange ikke er klar over er at dette verset har blitt erstattet med andre vers som kom senere.

Hvis det ikke er tvang i religionen, hvorfor beordret Mohammed selv senere drap på en jøde som valgte å gå tilbake til jødedommen?

Det er helt klart at koranen mange steder motstrider seg selv, - og det at tekster erstatter tekster er et meget kjent teologisk begrep blant muslimske skriftlærde, noe som dette er et eksempel på. Det islamske begrepet på arabisk heter «Al-Nasikh wa al-Mansukh». 

Koranen har gjennomgående tekster som beskriver jøder som «villfarne», og de kristne som «avgudsdyrkere». For kristne så er det fordi vi tror på Jesus som Guds sønn, og fordi mange kristne på den tiden opphøyde eller tilba Maria.

Bønn for muslimene

La oss be for muslimer i Norge og verden ellers. 

  • Be om at sløret skal bli tatt bort fra dem, og at løgn skal bli avslørt. Internett og tv-sendinger gjør at kunnskap som tidligere var skjult, blir tilgjengelig for alle. 
  • Be om at de skal trosse frykten som islam skaper, samt at de ikke i ren frustrasjon skal vende seg helt bort fra å søke Gud. 
  • Be om mange tydelige og uredde kristne som forkynner et klart og bibelsk budskap, og som tør å tale sant om islam til muslimer. 

Vil du vite mer om Islam og K.A.B.A. kan du gå til kaba.as

Andre nettsteder med utfyllende stoff:

Nettstedet CIRA International jobber intensivt for å finne sannheten om Muhammed og Islam. De har avslørt mange usannheter om Islam.
CIRA ledes av Al Fadi, en tidligere arabiskfødt Wahabbi muslim, men som nå er en ambassadør for Jesus Kristus.
Du kan se hans vitnesbyrd her.
(Begge disse nettstedene er på engelsk)

Al Fadi samarbeider med bl.a. professor Jay Smith.
Jay Smith har en egen kanal på YouTube:
https://www.youtube.com/user/PfanderMedia