Allah og Gud er ikke det samme

I sura 4 vers 116 står det at «Gud tilgir ikke at han gis med-guder. Men han tilgir den han vil alt som er mindre enn dette» (dyrker andre guder). Her ser vi hvordan Berg oversetter Allah med Gud! Dette fordi han hadde en klar agenda om at Gud og Allah var den samme.

Muslimer klarer ikke å se disse tingene selv. De er stolte over at de er de sanne tilbederne av den ene og sanne gud. De er forblindet på så mange ulike måter. Av åndsmakter. Tilsløringer på grunn av språk og begrep. De kristnes feighet, uklarhet og kompromisser. Generell uvitenhet, eller som bevisste handlinger fra både muslimske lærde og andre for å beskytte islam/muslimer.

For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 2.kor. 4.4

Ramadan

Når muslimer faster og ber under ramadan, søker de ikke egentlig etter Gud, men sin egen rettferdiggjørelse. Derfor må vi kristne be om at Gud skal åpenbare seg for muslimer i denne tiden og at de kan begynne å leve etter hans vilje og søke etter hans rettferdiggjørelse, ikke sin egen.

Kraftnatten

Kraftnatten er viktig for muslimer. De tror at hvis de ber om tilgivelse denne natten, får de det for alle synder de har begått det siste året, sier han og viser til sure 97 i Koranen som omhandler kraftnatten.

— Kraftnatten er bedre enn 1000 netter, blir det sagt. Den har stor betydning. Men tilgivelsen man kan få for syndene sine denne natten, er ikke som den vi får når vi tar imot Jesus og bli frelst. Kristne mottar Kristi rettferdighet, mens muslimer får en selvrettferdiggjørelse. De søker ikke den samme Gud, men sitt eget. Derfor må vi be om at de skal søke etter den virkelige Guds nærvær så de slipper å gjøre ting for å bli god nok for Gud. Etter min mening tar Gud imot oss som vi er når vi gir våre liv til ham. Da får vi Kristi rettferdighet. Og så om- former han oss gjennom helliggjørelsen, sier Paul.

Når er så kraftnatten?

Dette er det ikke så lett å svare klart på, men de fleste muslimer tror det er natt til den 27. faste- dagen. I år faller den på natt til 28. april, men man kan ikke helt vite hvilken natt det er, bare at det er en av de siste oddetallsnettene i ramadan. Altså kan det være natten til den 21., 23., 25. eller 29. fastedagen også.

- Selv praktiserte jeg å be natten til den 27. faste- dagen da jeg var ung muslim i Egypt, sier Paul. Muslimer har et sterkt håp om å få komme til paradis, men først tror de at de må til helvete og få straffen sin. Etter det tror de at de etter hvert kommer til paradis. Der er det mat og drikke og nytelser av alle slag, forteller Paul.

Han tror forestillingene om paradis handler om at Muhammed motiverte soldatene sine som kjempet i ørkenen. Han ville gi dem et bilde av alt de kunne få hvis de kriget og omkom. Da ville de etter døden få alt det de savnet. Det er mange fantasifulle fortellinger om paradis i Koranen, forteller han.

- Dette høres ut som en kjødelig himmel?

— Ja, det er helt annerledes enn det som sies om himmelen i Det gamle og Det nye testamente. Jesus sier at Guds rike ikke består i mat eller drikke, men i fred i Ånden. Det er stor forskjell på det muslimske og det kristne paradiset, sier Paul og fortsetter:

- Islam er materielt orientert. Det er en jordisk religion og ikke himmelsk. Til og med evigheten er jordisk. Og Allah er selvsagt helt annerledes enn vår himmelske Far. Allah kan være barmhjertig, men hvis han ikke vil det, kan han være det stikk motsatte. Han er ikke stabil, kjærlig og omsorgsfull, slik som vår himmelske Far.

Drep de frafalne

Dette står klart i koranen på originalspråket arabisk, i sura 2 vers 217:

«Men den som faller fra av dere skal dø (drepes) mens han er vantro..». Dette er en del av et lengre vers.

I Berg sin norske oversettelse, vers 214 står det: «Men de som faller fra og dør som vantro…».
Dette er jo en vesentlig forskjell.

Den norske koran-oversettelsen er konsekvent mild i uttrykksformen. En annen måte å tolke eller oversette på, ville ha vært uakseptabel eller uforståelig i en vestlig kontekst, da denne skulle håndteres ærbødig som en såkalt «hellig skrift». 

Hvis innvandrere i Norge leser koranen, så er det ofte den norske/engelske oversettelsen, selv om mange formuleringer også her er uforståelige.

Hadith

Hadith, derimot, er mer konkret, og viser hvordan Mohammed tolket og praktiserte koranen. Hvis noen temaer er uklare eller ikke er nevnt i koranen, så var det hadith som gjaldt. Denne er da likestilt med koranen som kilde.

Både sunni- og shia-lærde er enige om dette, og det har vært allment kjent, og allment praktisert av muslimer verden over. Den senere tid har derimot både sekulære og religiøse muslimer begynt å ta helt eller delvis avstand fra hadith fordi den avslører tydelig hvordan islam ble praktisert på Mohammed sin tid. Tidligere var det kun lærde som kjente disse skriftene, og som underviste ut fra dem. En del av koranen kan ikke forstås uten hadith. Disse tekstene har nå blitt tilgjengelige for folk flest på grunn av internett. 

Hadith er sentralt i islam og anses som islams andre kilde etter Koranen. Språklig betyr ordet "hadith" fortelling. Det betyr også nytt (motsatt av gammelt). Som religiøst begrep betyr det i islam "alt som rapporteres om profeten enten det er fortelling, handling, aksept eller egenskap". www.islam.no
Skrevet av: Basim Ghozlan den 6. september 2003

*Rettelse av K.A.B.A: hadith betyr samtale.

Drap på konvertitter beskrives detaljert i hadith. I hadith 6411 så sier Mohammed: «De som bytter sin religion skal drepes». I hadith 6624 står det spesifikt om en jøde, og i hadith 3348 står det om en kristen. Dessuten så har dette vært en kjent praksis i hele den muslimske verden, - noe som også daglig leder har fått føle på kroppen.

Forvirring

Noen muslimer vil henvise til sura 2 vers 257 hvor det står at «Der er ingen tvang i religionen».

Det mange ikke er klar over er at dette verset har blitt erstattet med andre vers som kom senere.

Hvis det ikke er tvang i religionen, hvorfor beordret Mohammed selv senere drap på en jøde som valgte å gå tilbake til jødedommen?

Det er helt klart at koranen mange steder motstrider seg selv, - og det at tekster erstatter tekster er et meget kjent teologisk begrep blant muslimske skriftlærde, noe som dette er et eksempel på. Det islamske begrepet på arabisk heter «Al-Nasikh wa al-Mansukh». 

Koranen har gjennomgående tekster som beskriver jøder som «villfarne», og de kristne som «avgudsdyrkere». For kristne så er det fordi vi tror på Jesus som Guds sønn, og fordi mange kristne på den tiden opphøyde eller tilba Maria.

Bønn for muslimene

La oss be for muslimer i Norge og verden ellers. 

  • Be om at sløret skal bli tatt bort fra dem, og at løgn skal bli avslørt. Internett og tv-sendinger gjør at kunnskap som tidligere var skjult, blir tilgjengelig for alle. 
  • Be om at de skal trosse frykten som islam skaper, samt at de ikke i ren frustrasjon skal vende seg helt bort fra å søke Gud. 
  • Be om mange tydelige og uredde kristne som forkynner et klart og bibelsk budskap, og som tør å tale sant om islam til muslimer.