“I have a dream” (Jeg har en drøm). En av verdens mest berømte taler, hadde denne overskriften.

Taleren var Martin Luther King jr, en amerikansk baptistprest, og borgerrettighetsforkjemper. Hans tale ble holdt i Washington D.C, 28. august 1963. Hans drøm var å se et annerledes samfunn, en nasjon som stilte den svarte og hvite befolkningen på lik linje, med de samme rettigheter.

Martin-Luther-King-Jr-9365086-1-402_2

Martin Luther King jr mottok i 1964, Nobels fredspris for sin innsats, men han betalte tilslutt den høyeste pris for sin kamp for likestilling mellom svarte og hvite. 4. april 1968 ble han drept, det var sterke krefter som kjempet i mot hans budskap og innsats for likestilling. Akkurat i disse dager har verden tatt farvel med en av de største ledere gjennom historien, Nelson Mandela. Han var også en borgerrettighets-forkjemper, som betalte en meget høy pris for sin innsats. I 27 år satt han innesperret i fengsel for sin kamp mot apartheid. I 1994 ble han valgt til Sør-Afrikas første svarte president.

nelsonmandela_2 Nelson Mandela sa en gang følgende: “Hvis det finnes håp om et vakkert Sør-Afrika, finnes det også veier som leder dit. To av disse veiene, kunne vært kalt godhet og tilgivelse.” Tenk om Martin Luther King hadde levd i dag! Da ville han ha sett at drømmen han bar på, virkelig hadde gått i oppfyllelse! Den nasjonen han selv tilhørte, har i dag den første afroamerikanske (svarte) president, Barack Obama. Det er viktig at vi drømmer, både store og små drømmer, selv om vi ikke alltid får se drømmene bli oppfylt. Ved et årsskifte er det naturlig at vi har tanker og drømmer for året som ligger foran, og for fremtiden. Gud har og en drøm for oss alle, en drøm om en fremtid, og ikke bare det, men en fremtid med håp.

I Jeremia 29.11, står det følgende: “For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.” Ikke slutt å drømme, det er de som bærer på en drøm (visjon) som kan være med å skape forandringer i verden. Du og jeg kan være med å utgjøre en forskjell, for det er mennesker Gud bruker, og han regner med deg og meg!

Med ønske om et fredfullt og godt nyttår, der drømmer kan bli til virkelighet.