Dagens «profeter» er unge engasjerte mennesker over hele verden som roper et varsko for miljøet.
Sammen med klimaforskere og profilerte politikere setter de klimadebatten på dagsordenen.

miljøDagens «profeter» er unge engasjerte mennesker over hele verden som roper et varsko for miljøet. Sammen med klimaforskere og profilerte politikere setter de klimadebatten på dagsordenen.De snakker om vår fremtid, og hvordan vi i fellesskap kan klare å snu den alvorlige utviklingen for miljøet, som i neste omgang kan få dramatiske konsekvenser for livet på jorda.

Sterke ord blir brukt om situasjonen som vi mennesker befinner oss i, og den unge generasjonen går i samlet flokk i nasjon etter nasjon. De ønsker at deres budskap skal bli hørt av alle, og ikke minst av ledere i verden, som innehar viktige posisjoner, og som har innflytelse til å gjøre noe.Der er flott med engasjerte mennesker som står opp for miljøet og jorda vår. Det er viktig, tross alvoret i situasjonen, at det finnes et håp om en god fremtid.

Profeten Jeremia fikk i sin tid beskjed fra Gud om å sende et brev til de bortførte i Babel, de som hadde blitt bortført fra Juda og Jerusalem. Det var mennesker som levde uten håp om noen god fremtid, det var mennesker som hadde mistet nesten alt av det som betydde noe for dem.Midt i den håpløse situasjonen kommer brevet fra Jeremia, med ordene Gud hadde bedt ham om å skrive. I brevet sto blant annet disse ordene skrevet:

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» (Jeremia 29,11)Gud visste hvilke tanker han hadde for de bortførte den gangen, og Gud vet hvilke tanker han har for oss i dag. For det er ved troen på Jesus Kristus, at vi alle har en fremtid fylt med håp, ikke bare for det nye året som ligger foran oss, men for all fremtid.