Lars Aasen ble pastor 1. januar 2013

Pastor Lars Aasen"Jeg ønsker å være en del av bygda", sier Lars.

Han er født og oppvokst i Åsvang og må betegnes som en rotekte åsgarding. Fra nyåret 2013 overtok han som pastor av Vallset Pinsemenighet i Åsvang. Lars var også pastor på Betel fra 1997 til 2004. Ellers har han vært pastor og predikant i flere menigheter omkring i landet.

Tømmervinsj, motorsag og lastebil på gårdsplassen forteller oss at Lars er en mann som trives med kroppslig arbeid, og aller helst i skogen.

Lars skal jobbe 50 prosent på Betel. Han ønsker å knytte bånd til folk i bygda med sin oppgave.

Virkegrenene på Betel er spredt fra søndagsmøter, egne familiemøter, ungdomsarbeid, formiddagstreff, musikkgrupper og engasjement med misjon til bistandsarbeid i andre land. Lars ønsker å være med på å videreføre en moderne menighet.

- Jeg tror menigheten kan tilpasse seg en ny tid med at de slipper til de unge. De unge representerer en moderne tid. Det er også viktig at vi har lavterskeltilbud der folk kan komme uten at det skal være noen barriere å bestige. Vi skal ha et tilbud som appellerer til folk. Jeg tror Betel har tatt mange skritt i retning av at vi er en tidsaktuell menighet, sier Lars.

Det er 75 medlemmer på Betel i dag (2013). I løpet av menighetens levetid er det mange personer i bygda som har hatt en tilknytning til Betel i kortere eller lengre perioder.

- Mange av dem som har vært på Betel i perioder kan si at det har vært en del av fortiden deres uten at det er vanskelig. Jeg tror det var vanskeligere før. Da var det et klarere skille mellom de som gikk på Betel og de som ikke gjorde det. Slik er det ikke i dag, sier Lars.

Men 1. juni var det slutt for denne gang

1. juni 2021 sluttet Lars som pastor fo menigheten, etter til sammen ca. 15 års tjeneste. Det står det respekt av!
Men han bor fortsatt midt i Åsvang og vil bli å se på Betel i flere sammenhenger, nå som frivillig bidragsyter.
Han vil selvsagt også, fortsatt, reise som forkynner, i den grad forholdene rundt nåværende jobb, ligger til rette for det.