Drep de frafalne

Dette står klart i koranen på originalspråket arabisk, i sura 2 vers 217:

«Men den som faller fra av dere skal dø (drepes) mens han er vantro..». Dette er en del av et lengre vers.

I Berg sin norske oversettelse, vers 214 står det: «Men de som faller fra og dør som vantro…».
Dette er jo en vesentlig forskjell.

Den norske koran-oversettelsen er konsekvent mild i uttrykksformen. En annen måte å tolke eller oversette på, ville ha vært uakseptabel eller uforståelig i en vestlig kontekst, da denne skulle håndteres ærbødig som en såkalt «hellig skrift». 

Hvis innvandrere i Norge leser koranen, så er det ofte den norske/engelske oversettelsen, selv om mange formuleringer også her er uforståelige.

Hadith

Hadith, derimot, er mer konkret, og viser hvordan Mohammed tolket og praktiserte koranen. Hvis noen temaer er uklare eller ikke er nevnt i koranen, så var det hadith som gjaldt. Denne er da likestilt med koranen som kilde.

Både sunni- og shia-lærde er enige om dette, og det har vært allment kjent, og allment praktisert av muslimer verden over. Den senere tid har derimot både sekulære og religiøse muslimer begynt å ta helt eller delvis avstand fra hadith fordi den avslører tydelig hvordan islam ble praktisert på Mohammed sin tid. Tidligere var det kun lærde som kjente disse skriftene, og som underviste ut fra dem. En del av koranen kan ikke forstås uten hadith. Disse tekstene har nå blitt tilgjengelige for folk flest på grunn av internett. 

Hadith er sentralt i islam og anses som islams andre kilde etter Koranen. Språklig betyr ordet "hadith" fortelling. Det betyr også nytt (motsatt av gammelt). Som religiøst begrep betyr det i islam "alt som rapporteres om profeten enten det er fortelling, handling, aksept eller egenskap". www.islam.no
Skrevet av: Basim Ghozlan den 6. september 2003

*Rettelse av K.A.B.A: hadith betyr samtale.

Drap på konvertitter beskrives detaljert i hadith. I hadith 6411 så sier Mohammed: «De som bytter sin religion skal drepes». I hadith 6624 står det spesifikt om en jøde, og i hadith 3348 står det om en kristen. Dessuten så har dette vært en kjent praksis i hele den muslimske verden, - noe som også daglig leder har fått føle på kroppen.

Forvirring

Noen muslimer vil henvise til sura 2 vers 257 hvor det står at «Der er ingen tvang i religionen».

Det mange ikke er klar over er at dette verset har blitt erstattet med andre vers som kom senere.

Hvis det ikke er tvang i religionen, hvorfor beordret Mohammed selv senere drap på en jøde som valgte å gå tilbake til jødedommen?

Det er helt klart at koranen mange steder motstrider seg selv, - og det at tekster erstatter tekster er et meget kjent teologisk begrep blant muslimske skriftlærde, noe som dette er et eksempel på. Det islamske begrepet på arabisk heter «Al-Nasikh wa al-Mansukh». 

Koranen har gjennomgående tekster som beskriver jøder som «villfarne», og de kristne som «avgudsdyrkere». For kristne så er det fordi vi tror på Jesus som Guds sønn, og fordi mange kristne på den tiden opphøyde eller tilba Maria.

Allah og Gud er ikke det samme

I sura 4 vers 116 står det at «Gud tilgir ikke at han gis med-guder. Men han tilgir den han vil alt som er mindre enn dette» (dyrker andre guder). Her ser vi hvordan Berg oversetter Allah med Gud ! Dette fordi han hadde en klar agenda om at Gud og Allah var den samme.

Muslimer klarer ikke å se disse tingene selv. De er stolte over at de er de sanne tilbederne av den ene og sanne gud. De er forblindet på så mange ulike måter. Av åndsmakter. Tilsløringer på grunn av språk og begrep. De kristnes feighet, uklarhet og kompromisser. Generell uvitenhet, eller som bevisste handlinger fra både muslimske lærde og andre for å beskytte islam/muslimer.

For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 2.kor. 4.4

Bønn for muslimene

La oss be for muslimer i Norge og verden ellers. 

  • Be om at sløret skal bli tatt bort fra dem, og at løgn skal bli avslørt. Internett og tv-sendinger gjør at kunnskap som tidligere var skjult, blir tilgjengelig for alle. 
  • Be om at de skal trosse frykten som islam skaper, samt at de ikke i ren frustrasjon skal vende seg helt bort fra å søke Gud. 
  • Be om mange tydelige og uredde kristne som forkynner et klart og bibelsk budskap, og som tør å tale sant om islam til muslimer.