BibelenBibelen finnes i utallige oversettelser og utgaver.

Det var en utrolig opplevelse for de kristne i middelalderen, da Bibelen ble tilgjengelig på et annet språk enn latin. Få andre enn prestene i Den katolske kirke (DKK) kunne latin, og folk var derfor avhengige av at prestene i DKK tolket skriften for dem. I stor grad var skriftene håndskrevet av munker, og få, hvis noen, hadde råd til å eie slike.

På 1450-tallet ble en latinsk utgave av Bibelen trykket av Johannes Gutenberg. Du kan lese mer om det på Wikipedia.

King James Bible

I 1611 hadde noen greid å oversette Bibelen til engelsk, og ble støttet av kong James IV og I, og ble derfor kalt the King James Bible (KJB) eller King James Version (KJV). Prosjektet hadde tatt 7 år. Denne oversettelsen har vær normgivende, og et viktig referansepunkt for andre oversettelser opp gjennom tidene. Mange bruker denne oversettelsen fortsatt, men den har også kommet i en ny utgave som heter New King James Version (NKJV). Denne siste har et mer moderne og forståelig språk.

Bibelselskapet

Mange har forsøkt å oversette Bibelen slik at den er tro mot grunnteksten, samtidig som man har ønsket å gjengi teksten i en form som er forståelig for alle. Det er også tilfelle for oss i Norge. I mange år hadde vi kun Bibelselskapets oversettelse av 1930, men i 1978 forelå en helt ny oversettelse i ny språkdrakt. Den kom i revidert utgave i 1985.

19. - 23. oktober 2011 ble den nye bibeloversettelsen fra Bibelselskapet lansert med brask og bram. Det har vist seg å være stor interesse for denne nye oversettelsen, så stor at folk sto i kø før bokhandlene åpnet 19. oktober det året.

Norsk Bibel

I 1988 forelå en uavhengig oversettelse utarbeidet av professor Carl Fredrik Wisløff, og ble kalt Norsk Bibel. Denne er også senere revidert.

Bibelen Guds Ord

I dag finnes også en utgivelse fra Hermon Forlag, kalt Bibelen Guds Ord.

Men hvor begynner jeg å lese Bibelen?

Her er litt veiledning om Bibelen, og hvor du starter (åpner i nytt vindu).

Les Bibelen direkte på nett her (Bibelselskapet) eller her (YouVersion - mange språk, inkl. norsk)

YouVersion leveres også som gratis app for iPhone og Android mobiltelefoner.
Har du YouVersion-appen installert på telefonen, kan du lese den nye oversettelsen (krever at du har trådløs nettilgang via trådløst nett/mobildata.)

En mengde andre oversettelser er også tilgjengelige, og noen kan også lastes ned til telefonen og lagres der. 

Mer om Bibelselskapets mobilversjoner her(åpner i nytt vindu)

Du finner også Bibelselskapets utgaver i YouVersion.

Hos Bibelselskapet og Youversion kan du velge flere bibelleseplaner og daglige oppbyggelige andakter. Disse kan være både daglige og ukentlige, og strekke seg over en periode på noen dager, eller et helt år.

Tradisjonen møter teknologien

 

 

Bibelen som app - også for barn
Nå også på norsk!