Alle møter og samlinger er foreløpig avlyst.

Corona virusFor å redusere faren for smitte, følger vi myndighetenes anmodning.

Vi vil følge med på utviklingen videre, og komme tilbake med ny informasjon senere.

Lederrådet oppfordrer til at vi hver for oss kan sette av tid til bønn, spesielt på de dagene og tidspunktene da vi pleier å samles på Betel.

Her på nettsidene våre, vil du også finne masse oppbyggelig stoff, når du nå ikke kan få høre prekener og andakter på Betel.

 

Med ønske om Guds velsignelse!
På vegne av lederrådet
Lars Aasen
pastor