«Frykt ikke!»
Det var budskapet som engelen møtte Maria Magdalena og den andre Maria med, da de kom fram til Jesu grav tidlig påskemorgen (Matt. 28,5.) 
Bibelen er full av trøstende og beroligende budskap fra Gud til oss, ord som; “vær ikke bekymret, se deg ikke engstelig omkring.” Det blir hevdet at ordene; “frykt ikke”, står 365 ganger i Bibelen, hvis det stemmer, er det like mange ganger som det er dager i ett år.

Da Jesus ble født inn i vår verden, forkynte engelen på Betlehemsmarken gledesbudskapet til gjeterne, det første engelen sa til dem var: «Frykt ikke!»

gravenEtter sin oppstandelse møtte Jesus kvinnene som hadde vært ved graven med de samme ordene, da han sa til dem: «Frykt ikke!»

I møte med sine redde og fryktsomme disipler, brukte Jesus disse ordene: “Fred være med dere!»

I påskesalmen; “Deg være ære”, lyder siste verset slik:
«Frykt ikke lenger!
Evig stor han er!
Lys og liv vi trenger, han er alltid nær!
Mer enn seier har vi, ved hans kjærlighet,
av hans nåde drar vi hjem i herlighet.
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.»

Vi opplever en tid med uro og frykt, ved at hele verdenssamfunnet preges av koronaviruset.

Midt opp i all uro og frykt blir Jesu ord til oss en trygg forankring, de samme ordene han møtte kvinnene ved graven, og senere disiplene med, møter han oss med i dag: «Frykt ikke - fred være med dere!»