Høsten 1987 blåste det en kraftig storm over våre trakter. Over 200.000 kubikkmeter skog blåste ned bare i Hedmark.Stormen etterlot seg et kaos, veier var sperret, trær hadde falt over kraftledninger, slik at strømmen var borte mange steder.

storm resultaterStore hauger med vindfall lå på kryss og tvers, i flere meters høyde.
Et stort mannskap måtte til for å rydde opp i dette kaoset, det var en farlig jobb som måtte planlegges nøye.

Jeg var selv med på å rydde opp etter stormen den gangen.
Det første som måtte gjøres, var å rydde veiene for vindfall, slik at det var mulig å komme frem. Etter at det var gjort, kunne vi ta fatt på oppryddingen ellers.

Etter det har det stadig kommet nye stormer, og allerede inn i dette nye året, har steder i Norge hatt vind opp mot orkan styrke.
Men det blåser også andre stormer, åndelige stormer, som kan skape alvorlige og urovekkende situasjoner. Det er i slike stormer Jesus snakket om viktigheten av å ha bygd huset (livet) sitt godt, han snakket om et hus bygd på fjell, som ikke faller, men blir stående.

Det har også i tidligere tider kommet åndelige stormer, stormer som skapte kaos og forvirring. Døperen Johannes ble født inn i en slik tid, og han ble kalt til en bestemt oppgave, han skulle være en veirydder for Herren.

Gud som kalte døperen Johannes til å være veirydder den gangen, har kalt sin menighet til å være åndelige veiryddere i denne tid. I Bergprekenen (Matt. 5, 13 og 14), sier Jesus; “Dere er jordens salt!” og videre sier han “Dere er verdens lys!”

- Vi skal altså være lyset som opplyser, og rydder veien for menneskene i vår tid.