Frankrikes flagg, kalt trikoloren, har fargene blått, hvitt og rødt, disse symboliserer frihetens farger, som står for folkesuverenitet og personlig frihet. Det er selvsagt fine og viktige symbol, men blir det noen virkelig frihet, uten korset?

det norske flaggetDet norske flagget er også tegnet med frihetens farger, rødt, hvitt og blått, men det er en stor forskjell, det har korset i sentrum.

Vårt land er bygd på de kristne verdier, og det må være vår bønn og vårt håp, at Norge og det norske folk, fortsatt skal bygge på disse viktige verdiene, som korset symboliserer.

I den tiden vi lever i, opplever vi store og raske skiftninger, både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktigere enn noen gang, at vi er bevisst på våre røtter, og den arv som vi forvalter.

Da Eidsvollfedrene skulle gå i gang med sitt verk, den norske Grunnloven, begynte de først med å gå til gudstjeneste i kirken, det var 1. påskedag, den 10. april i 1814.  Haugianerne var godt representert, og en av dem, den høyt respekterte bondehøvdingen, Ole Ueland, sa dette kjente sitatet; «Bibel og Grunnlov er nordmannens øyenstener.»

Flere statsledere har gjennom historien pekt på hvor viktig Bibelen og de kristne verdiene er for et folk, og for en nasjon. USA´s første president, George Washington (1789 – 1797) sa følgende: «det er umulig å lede verden uten Gud og Bibelen.»

Korset er det sterkeste uttrykk for den frelsende kraft. Det symboliserer vår frihet, den virkelige frihet som bare Jesus kan gi. Uten korset i sentrum blir det bare menneskeverk, noe som også skysskaren til Georg Sverdrup advarte mot, mens de var på vei opp til Eidsvoll. Han sa følgende til Sverdrup; «..husk at Gud er åttåt!» Han pekte på at en grunnlov uten Gud, ville bli et menneskeverk.

Må korset fortsatt være sentrum i vår nasjon, det er budskapet om korset som virkelig er vår frihet. For som det står i Johannes evangelium kap. 8,36: «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»