Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 1.Kor. 15, 20-22.

cross 671379 1920Påskens budskap handler virkelig om liv. Jesus døde for at vi, ved troen på ham, skulle få evig liv. Guds nådige handling er trefoldig. Den innebærer

  • opplivning – vi er gjort levende
  • oppvekkelse – vi har fått del i Kristi oppstandelse og
  • belønning – vi er satt med Kristus i himmelen.

Denne guddommelige evige kjærlighet, vil for alltid forbli et mysterium i vår tilværelse, den er alt for dyp og mektig til å fattes, den kan bare gripes i tro.

Denne kjærlighet er det guddommelige motivet. Gud elsket oss mens vi ennå var syndere.

Guds nåde er kilden til vår frelse. Ettersom vi var døde i våre synder og overtredelser, er det helt klart, at vi ikke av oss selv har noen mulighet til å oppnå frelse. Det var og er Guds verk i Kristus.

Slik som Gud oppvakte Kristus fra den fysiske død, har han gjort oss levende ved sin veldige kraft. Og slik som Kristus ble oppreist og satt ved Guds høyre hånd, er vi også oppvakt med ham.

De første linjene i Edmond Budrys påskesalme setter ord på det som skjedde: 

«Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.»

Døden ble til liv for oss!

Med ønske om en velsignet påskehøytid!