Herrens bønn, Fader vår, løfter frem behovet vi har for tilgivelse fra Gud, «tilgi oss vår skyld», men den fortsetter også med at vi må være villige til å tilgi våre medmennesker, «slik også vi tilgir våre skyldnere.»

For å få tilgivelse, må man være villig til å tilgi de som har gjort en urett, det er helt nødvendig at vi har et tilgivende sinn overfor våre medmennesker.

Tilgivelse er vanskelig, for det har ofte med stolthet å gjøre, det å be om tilgivelse for det du selv har gjort er ofte en vanskelig vei å gå, men for at vi skal kunne leve et godt liv, både med oss selv og våre medmennesker, er det helt nødvendig at vi er villig til å be om tilgivelse for oss selv, og tilgi de som har gjort oss urett.

key 2114302 mod

Johannes sier i sitt første brev 1,9 «Men dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.» Gud tilgir oss, når vi er villig til å bekjenne våre synder overfor han.

I Jesaja 38, 17 står det at Gud har kastet alle mine synder bak sin rygg. Gud som husker fullkomment, glemmer også fullkomment. Når vi bekjenner våre synder for ham, husker han dem ikke lenger, er ikke det fantastisk?

Men det er et problem som vi alle ofte må kjempe med, det er at vi selv ikke klarer å glemme våre synder. Ja, vi kan klare å tilgi våre medmennesker, og vi vet at Gud tilgir oss gjennom sin Sønn Jesus Kristus, men tilgir vi oss selv?

Altså er det hovedproblemet for mange av oss, at vi ikke klarer å tilgi oss selv. Vi er hardere mot oss selv enn det Gud er mot oss, vi er ofte rett å slett en ubarmhjertig dommer over vårt eget liv.

For å leve et liv i den friheten som Jesus har gitt oss, er det nødvendig at vi kan tilgi oss selv, og slippe tak i det som plager, og fordømmer oss, for når Gud har glemt det, vil han at vi også skal glemme det.

For som det står i Rom. 8,1-2. «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndes og dødens lov.

Prøv å tilgi deg selv, for i Kristus Jesus har Gud tilgitt deg!