Andakter

vannkrukker

En vannbærer i India hadde to store vannkrukker som han bar over skuldrene med en stang. En av krukkene var skadet, og mens den andre krukken var feilfri og leverte full porsjon med vann etter den lange vandringen til sin herres villa, ankom den skadede krukken bare halvfull.

jul med glede

Da jeg var barn, var julen lys og forventning. Jeg var så heldig å få vokse opp i et trygt og godt hjem, der det å feire jul var årets høydepunkt.

Senere ble det veldig klart for meg at ikke alle hadde det slik.

nøkkel

For å komme inn i et hus, en bil, en bankboks, f.eks., må jeg som regel ha en nøkkel. Vi har det for å ta vare på verdier og å holde tyver og uvedkommende ute.
Vi kan også bruke nøkkel i overført betydning, som i nøkkelperson, nøkkelrolle osv.

Eidsvollsbygningen

Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. 
Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. 
Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. 
Det samme gir han sine venner mens de sover. Salmene 127, 1-2

Stol på løftene - ikke løft på stolene

Løftene kan ikke svikte, 

Nei, de står evig fast!

Jesus hvert ord har beseglet,

Den gang Hans hjerte brast!

Himmel og jord kan brenne,

Høyder og berg forsvinne,

Men den som tror skal finne:

Løftene rokkes ei!

Gleden i Herren

«Og så, mine søsken, gled dere i Herren!» Fil 3,1

Det er som om han roper det ut, Paulus.
Det er ikke noe forslag, det er en oppfordring.

Men hvordan kan vi glede oss på  kommando? 

Selvsagt er det ingen som kan det, det ville bare bli en kunstig glede.

Du er min tilflukt, Herre

Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige, han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!»

plante

Året 2020 ble et år da alt forandret seg, ingen av oss kunne på forhånd forestille oss hva som skulle skje i det året som nå ligger bak oss. Det oppleves fortsatt nesten uvirkelig at denne pandemien har rammet hele verdenssamfunnet.

Maria og Josef med Jesus

Slik begynner Lukas sin kjente beretning, som vi kaller «juleevangeliet.» Lukas brukte ikke ordene «det var en gang», slik som eventyrene begynner, men her stadfester han noe som skjedde i en bestemt tid. Når skjedde det?

fortvilelse

En mørk og regntung kveld, for ganske nøyaktig 31 år siden, sto en ung mann ute på et jorde i nærheten av Lillestrøm. Det var mørkt, veldig mørkt, ikke bare rundt ham, men også i hans sinn og tanker. Han var nær ved å gi opp alt, det var rett og slett stappmørkt.

tilbedelse

For liten stund siden, ble jeg fortalt noe fra en barnehage, som satte i gang noen tanker hos meg. Det som ble fortalt, var noe som stadig skjedde inne på den avdelingen i barnehagen, der de aller minste barna var.

På den avdelingen var det noe av belysningen som gikk på, ved bruk av bevegelsessensorer. Det gikk ikke lenge før disse små barna forsto hva de måtte gjøre hvis det ble mørkt i rommet.

lysestake

Vi hadde alle hørt om korona, men det var så langt unna, nå hadde plutselig situasjonen utviklet seg til en verdensomspennende pandemi, som berørte land etter land, også Norge.