Andakter

stjerner

Hvem har tent den stjernen som lyser i ditt øye?
Hvem tok mørket bort i hyrders blikk din første natt?
Hvem har flettet kronen, av strå omkring din panne
hvem har ført tre visemenn til vår stall min kjære skatt?

lovprisning

For det første bør vi ta imot den med et åpent hjerte, så stor en rikdom vi her tilbys! 

For det andre bør vi takke for den, og prise han, for hans ufortjente godhet og nåde mot oss. Dette kommer tydelig fram i Ef. 1,3 der det heter: «Lovet være Gud, ...

Brødkurv

Velsignelsen er et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger få del i. Første gang Gud velsigner menneskene, handlet det om å kunne formere seg, og å være herre over den øvrige delen av skaperverket

Det hebraiske ordet for velsignelse, beraka, kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke. Det tilsvarende greske ordet som er brukt i det nye testamentet, evlogia, kommer av et ord som betyr å tale vel om noen. Vi ser altså at det dreier seg om formidling av noe godt, først fra Gud, og så tilbake til han gjennom lovprisning, som svar på hans nåde imot oss.

Tiden i Dine Hender

Vi i Norge, og i den vestlige verden er veldig opptatt av tiden. Mens mennesker i Afrika og Asia sier at tiden kommer, sier vi at den går.  Kanskje er det bedre å tenke at tiden kommer.

Da Martin Luther en gang ble spurt om hva han ville ha gjort i dag, hvis Jesus kom igjen i morgen, svarte han følgende; jeg vil plante et tre.

Trær

Noen ganger har jeg faktisk tenkt på, at vårt forhold til Gud kan sammenlignes med et tre. Treet har en stamme, greiner, topp, eller også kalt, krone.

det norske flagg

Frankrikes flagg, kalt trikoloren, har fargene blått, hvitt og rødt, disse symboliserer frihetens farger, som står for folkesuverenitet og personlig frihet. Det er selvsagt fine og viktige symbol, men blir det noen virkelig frihet, uten korset?

korset

Påskens budskap handler virkelig om liv. Jesus døde for at vi, ved troen på ham, skulle få evig liv. Guds nådige handling er trefoldig.
Denne guddommelige evige kjærlighet, vil for alltid forbli et mysterium i vår tilværelse, den er alt for dyp og mektig til å fattes, den kan bare gripes i tro.

universet er stort

Når David, som er forfatteren av salme 8 i Bibelen, ser opp på stjernehimmelen over seg, blir han slått av beundring over denne kolossale kraften og makten til han som har skapt alt dette.

Terrengbil

For mange år siden fortalte en bekjent av meg om en kjøretur han hadde vært på. Det var vinter, og det snødde veldig tett, slik at det var vanskelig å se hvor veien gikk.
Plutselig skar bilen ut av veien, og havnet langt ut på et jorde.

Gode spor

Da Hans Majestet Kong Harald holdt sin nyttårstale for noen år tilbake, begynte han med et dikt av Kolbein Falkeid: «Folk jeg var glad i har gått foran og kvistet løype. De var skogskarer og fjellvante. Jeg finner nok frem».

forvandlingen på korset

Jesus ble straffet,
for at vi kunne bli tilgitt.

Jesus ble såret,
for at vi kunne bli helbredet.

Jesus ble gjort til synd med vår syndighet,
for at vi kunne bli rettferdiggjort med hans rettferdighet.

Jesus døde vår død,
for at vi kunne motta hans liv.