Andakter

korset

Påskens budskap handler virkelig om liv. Jesus døde for at vi, ved troen på ham, skulle få evig liv. Guds nådige handling er trefoldig.
Denne guddommelige evige kjærlighet, vil for alltid forbli et mysterium i vår tilværelse, den er alt for dyp og mektig til å fattes, den kan bare gripes i tro.

universet er stort

Når David, som er forfatteren av salme 8 i Bibelen, ser opp på stjernehimmelen over seg, blir han slått av beundring over denne kolossale kraften og makten til han som har skapt alt dette.

Terrengbil

For mange år siden fortalte en bekjent av meg om en kjøretur han hadde vært på. Det var vinter, og det snødde veldig tett, slik at det var vanskelig å se hvor veien gikk.
Plutselig skar bilen ut av veien, og havnet langt ut på et jorde.

Gode spor

Da Hans Majestet Kong Harald holdt sin nyttårstale for noen år tilbake, begynte han med et dikt av Kolbein Falkeid: «Folk jeg var glad i har gått foran og kvistet løype. De var skogskarer og fjellvante. Jeg finner nok frem».

forvandlingen på korset

Jesus ble straffet,
for at vi kunne bli tilgitt.

Jesus ble såret,
for at vi kunne bli helbredet.

Jesus ble gjort til synd med vår syndighet,
for at vi kunne bli rettferdiggjort med hans rettferdighet.

Jesus døde vår død,
for at vi kunne motta hans liv.

nøkkel

Herrens bønn, Fader vår, løfter frem behovet vi har for tilgivelse fra Gud, «tilgi oss vår skyld», men den fortsetter også med at vi må være villige til å tilgi våre medmennesker, «slik også vi tilgir våre skyldnere.»

Far og sønn

I Matteus 18, 1-5, leser vi om at disiplene kom til Jesus, og stilte følgende spørsmål til ham: «Hvem er den største i himmelriket?»
Jesus svarte disiplene ved å kalle til seg et lite barn, og han stilte dette barnet midt i blant dem og sa; «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Og den som tar imot et slikt liten barn i mitt navn, tar imot meg.»

Den 19. mai talte biskop Michael Curry i bryllupet til prins Harry og Meghan Markle. Biskop Curry fra den episkopale kirken i USA, holdt sin tale til brudeparet og gjestene i St. Georges hall, i Windsor slott utenfor London.

Hans lidenskapelige tale om kraften i kjærligheten kunne potensielt nå ut til 1.9 milliarder mennesker, rundt om i verden.

mandeltreet

Ser du det som skjer akkurat nå?
Nå er vi vitne til en forvandling i naturen omkring oss, våren har kommet for fullt.
Solen og den varme temperaturen smelter snø og is, bekker fylles med vann, og de aller første blomstene titter frem, der det for kort tid siden lå et dekke av snø.

lytte

I 1908 skrev Mattias Orheim en vakker salme, som har et meget viktig budskap. Ikke minst tenker jeg at det er viktig å minne hverandre om budskapet i salmen, i den tid vi lever i nå.

hveteaks

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere:
Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Joh. 12,24.

Disse ordene sa Jesus til to av sine disipler, Fillip og Andreas, da han red inn i Jerusalem på palmesøndag.

krukke med blomster

Paulus skriver til menigheten i Korint, om en skatt som er plassert i et leirkar. (2. Kor. 4,7)
I min tanke er leirkaret et skjørt og dårlig sted å plassere en skatt. 

Bildet som Paulus bruker, handler om en nådig Gud, som lot frelsen gjennom hans Sønn, Jesus Kristus få plass i våre liv. Som leirkaret, er våre liv veldig sårbart, og vi er alltid i fare for at noe kan gå i stykker, underveis i livet vårt.