Han laget statuer av Lenin - nå er Jesus hans veiviser

— Kommunismen hentet mye moral og mange verdier fra Bibelen, men de tok vekk Kristus. Uten den åndelige dimensjonen brøt det hele sammen, sier Eugenij Degterenko. Før laget han Lenin-statuer, nå er han pastor.
Etter Lenins død i 1924 ble det i Sovjetunionen satt i gang en storstilt persondyrkelse av ham.

Ukraina2011.EugenijDegterenko.NOB211-564Bilder, plakater og statuer av revolusjonsikonet ble satt opp overalt. Eugenij Degterenko (60) har brukt mye av sitt yrkesliv til å lage Lenin-statuer.

Nå er mange statuer revet ned. Men vi møter Eugenij foran en av de store Leninstatuene i Donetsk, en av de byer hvor arven fra Sovjettiden fremdeles står sterkt. Byen er et av de få stedene i Ukraina hvor statuene av de ideologiske lederne fremdeles står inntakt. Eugenij forteller at nettopp den statuen var et av hans første prosjekter som han ble satt til å utføre like etter kunstnerutdanningen sin.

Bestefaren satt i fangeleir
Foreningen av kunstnere hadde en bestemt oppgave i kommunisttiden: Å gjøre den kommunistiske ideologien synlig i det offentlige rom. Særlig var det viktig å fremstille Lenin som den store ideologiske lederen. Hensikten var å vise alle innbyggere at de bodde i verdens beste land.

På mange måter var det et paradoks at Eugenij fikk en fremskutt rolle i partiets ideologiske kampanje. Bestefaren var soldat i den røde armé, og kjempet både i Finland (vinterkrigen) og i Polen. Men han var blant de mange som ble tatt til fange under det tyske angrepet i 1942 og ble satt i tysk tvangsarbeid. Og i likhet med alle andre som satt i tysk fangenskap ble bestefaren dømt til fangeleir i Sibir - han fikk 25 år for angivelig å ha arbeidet for tyskerne.

- En gang reise jeg med helikopter over området hvor bestefar satt fanget og så det enorme komplekset av en fangeleir, forteller han.

Vitnet om Kristus
Men for Eugenij ble det en god og sikker jobb å lage Lenin-statuer. Slike var det behov for over hele Sovjetunionen, små og store steder skulleutsmykkes med en statue av den store leder.

- Hvordan ble du en kristen, Eugenij?
- Jeg har hatt mange problemer opp gjennom årene. Mitt første ekteskap havarerte og jeg mistet kontakten med barnet. Så giftet jeg meg igjen. Jeg har en kamerat som jeg ofte drakk sammen med. Denne karen kom til tro, og jeg kunne se hvordan hele livet hans endret seg. Det var han som vitnet om Kristus for meg og ga meg et nytestamente. ”Eugenij, du som har så mange spørsmål, du kan finne svarene i denne boken”, sa han til meg. Og så en dag klarte jeg ikke å stå imot lenger - jeg måtte gi meg over til Kristus. Da begynte virkelig problemene!

- Hva mener du med det?
- Jo, det var slik at min kone var sterkt politisk engasjert, og hun ble nominert til en høyere politisk stilling. For henne ville det være en katastrofe om jeg kom på ”avveie” på denne måten. Derfor tok hun kontakt med arbeidsplassen min. Jeg ble innkalt til toppledelsen for å svare på hva som gikk av meg. Alle ville redde meg fra denne ”sekten” som jeg var i ferd med å havne i. Men i dag synger hun i kirkekoret, så hun ble kristen til slutt hun også!

Leninstatue

Å skape det nye idealmennesket
Plassen vi står på i sentrum av Donetsk er ganske representativ for den gamle ideologien. Her lå tidligere både en ortodoks kirke og en kirkegård. Kirken ble sprengt under Stalin, og kirkegården ble fjernet da de skulle bygge monumentet over Lenin med tilhørende park. Når de skulle lage de fremste monumentene sparte man ikke på kostnadene. Både statuen og det tilhørende tårnet er laget av de beste materialer. Monumentet vi står under ble oppført helt på begynnelsen av 70-tallet.

- Det var flere måter å fremstille Lenin på - ofte ble han fremstilt med en åpen hånd. Ikke alltid tenkte vi oss godt om, og noen steder pekte Lenin rett på en bar, forteller Eugenij leende.

- Når du ser tilbake på denne tiden, hvordan vil du karakterisere det arbeidet du var med på å utføre?

- Kommunistpartiet hadde en ideologi om å skape det nye idealmennesket. Menneskene skulle fylles med noe nytt. De så det ikke selv, men mye av deres ideologi bygget på Bibelen. Ved en anledning laget kunstforeningen et utkast til en spesiell presentasjon. De ville ta noen sentrale bibelske tema og fylle dem med annet innhold. Kain, Judas og Lucifer ble plukket ut.
Kain - som et symbol på opprør, Judas som en som kunne tenke selv og Lucifer som den som bryter grenser. Selv om dette var et godt kunstnerisk utkast, kunne ikke Moskva akseptere det fordi man da indirekte aksepterte Bibelen.

Pastor og kunstner

- Det er åpenbart at kommunismen hadde hentet mye fra Bibelen når det gjelder moral og verdier. Men de tok Kristus ut, og det var derfor det hele måtte bryte sammen. Fordi man tok ut den åndelige dimensjonen, ble det så mange konflikter da Sovjetunionen brøt sammen. Når kun det materialistiske står igjen, er det bare tomhet tilbake.

I dag er Eugenij pastor i en menighet i utkanten av Donetsk, og det er en helt annen ideologi han fyller menneskene med i dag.

Fra Nytt om Bibelen nr. 2 - 2011

Det norske Bibelselskap
www.bibel.no

Gjengitt med tillatelse