Alle har vi et forhold til fugler, de er jo rundt oss hele tiden, hele året igjennom. Noen er spesielt interesserte, og bruker mye tid på å studere fuglene, som for eksempel en ornitolog (en person med spesiell kunnskap om fugler).

På vinterstid har mange av oss gleden av å legge ut mat til småfuglene, og det er til tider et yrende liv på fuglebrettet, av forskjellige arter som overvintrer i Norge.

At Jesus ba oss se på fuglene var ikke først og fremst for at vi skulle studere dem, slik vi kanskje vanligvis gjør. Han brukte fuglene som eksempel på det å ikke være bekymret.

I Matteus 6.29, som er en del av Bergprekenen står det:

Blaameis«Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?»

Så kommer det naturlig et spørsmål; finnes det bekymrede fugler? Hvis det er slik at det finnes fugler som er bekymret, så kunne ikke Jesus ha bruk dem som eksempel på et bekymringsløst liv.

Jesus snakket om en himmelsk Far som har omsorg for fuglene, han gir dem det de trenger hver eneste dag.

Jeg tror ingen ornitolog har sett en bekymret fugl, med mørke ringer under øynene, som satt på en gren, og grublet i dyp bekymring, om hvordan det skulle bli nok mat til ungene.

Når Gud har slik omsorg for fuglene, skulle ikke vår himmelske Far ha omsorg for oss? Jesus sa jo; «Er ikke dere mer verdt enn de? Jo, vi er det skapt i Guds bilde, vi er det ypperste av hans skaperverk.

Vår Far i himmelen vet hva vi trenger. Han som gir fuglene det de trenger, sørger også for oss.

«Søk derfor først Guds rike, og hans (Guds) rettferdighet, så skal dere få alt det andre (det vi trenger) i tillegg» Matteus 6.33.

Jeg oppfordrer deg når bekymringen kommer snikende; se på fuglene!