Hva gjør vi når problemene står i kø, fienden synes å ha overtaket og vi er i ferd med å gi opp?

Jerusalem og alle byene i Juda (Sør-riket) var beleiret av assyrerkongen Sankerib.

Beleiring innebærer at ingenting kan komme ut av byen eller området, og ingenting kan komme inn, hverken vann, mat eller mennesker.

Hele Israel (Nord-riket), var også inntatt av Sankeribs forløper Salmanassar, og en stor del av befolkningen var bortført til Assyria, til området der dagens Irak ligger. I en periode strakte det Assyriske riket seg helt fra dagens Irak og helt ned til Egypt. Så det var ikke hvem som helst som truet dem.

Hiskia, kongen i Juda, var en mann som satte sin lit til Herren, og han vek ikke fra ham (2 Kong 18,5-6). Likevel prøver han først å kjøpe seg velvilje hos Sankerib og betaler med sølv og gull, til og med fra templet.

Hiskia og AssyrerneMen det hjalp ikke, assyrerkongen krever full overgivelse. Han sender nå en hær opp fra Lakisj, og de leirer seg rett utenfor byen. Hiskia har "kniven på strupen" og det er ingen utvei, menneskelig sett.

Så setter fienden i gang med å bryte ned Hiskia mentalt, prøver å gjøre ham motløs, sår tvil, håner og mobber ham. De påberoper seg til og å handle på ordre fra Gud, og frister med Assyrias fruktbarhet, hvis de bare vil overgi seg.

Men Hiskia gir klar beskjed til de som står på bymuren, om å ikke svare dem. Han river i stykker klærne sine i fortvilelse og protest og kler seg i sekk og aske.
Deretter går han inn i Herrens hus, sender bud til profeten Jesaja og erkjenner sin svakhet. Det er naturlig å føle avmakt og kjenne seg utmattet i en slik situasjon, og Hiskia utøser alt dette for Gud.

Gud svarer gjennom Jesaja: "Frykt ikke for de ord du hørte, de ord assyrerkongen hånte meg med".

Det er ikke Hiskia som blir hånet, det er Herren selv, og han tar det personlig.
Det betyr at når vi opplever at den onde forsøker å slå oss ned, vil Gud forsvare oss.

De prøver imidlertid igjen å håne Hiskia og gjøre ham motløs, nå i form av et brev. Etter å ha lest det, går han i Herrens helligdom, bretter brevet ut for Herren og ber, tilber og opphøyer Herren.
Herren svarer: "Jeg har hørt det du har bedt meg om…"

Og så skjedde det at i løpet av en natt, hadde en Herrens engel slått 185.000 av fiendens menn. Sankerib innså nederlaget og dro hjem til Assyria.

Så sier Gud at det de nå har vært igjennom, vil gi dem sterkere røtter og de vil bære mer frukt.

Føler du deg truet eller omringet, så la Gud ta saken!