Jeg kjøpte min første datamaskin høsten 1989. Internett var da bare så vidt oppfunnet, og få hadde utstyr og mulighet til å benytte seg av det. I begynnelsen var det vanskelig å sette seg inn i og bruke også.

Først ut på 90-tallet litt, ble det bedre mulighet til å koble til Internett, men det var tregt og det var dyrt. Og man måtte koble på og av hver gang man skulle ut på nettet.

Etter hvert kom det andre systemer, som gjorde det mulig å være koblet opp hele tiden, og i dag har vi bredbånd og mobiltelefon, de aller fleste av oss. Vi er alltid påkoblet, eller "online", med nyheter og informasjon, e-post og meldinger.

Opp gjennom årtusenene har mennesker av alle folkeslag og kulturer, hatt en grunnleggende frykt for Gud, og forsøkt å ofre til ham, for om mulig å blidgjøre ham, oppnå fruktbarhet, gode avlinger og et lykkelig liv.

Denne frykten startet allerede med Adam og Eva, da kontakten med Gud ble brutt i Edens hage. De hadde vært ulydige mot det Gud hadde sagt, og ble bortvist fra hagen. Gud glemte dem selvsagt ikke, men kontakten ble en annen, og frykten kom inn.

bønnFor jødene var Gud så hellig at de knapt turte å si hans navn, det var for det meste presteskapet og profetene som hadde direkte kontakt med Gud. Det er jo egentlig litt rart, for Abraham var jo opphavet til jødefolket, gjennom sønnen Isak, og Abraham hadde et helt naturlig og åpent forhold til Gud.

Det kan ha vært Moseloven som skremte dem, men da Jesus kom, åpnet han døren inn til Gud på en ny måte for alle. Ikke minst da han lærte disiplene hvordan de skulle be. Han sa at når dere ber, skal dere si "Vår Far, du som er i himmelen...", med andre ord henvende seg direkte til Gud.

Det sier oss også at å be til Gud, er som å samtale med en god far, en toveis kommunikasjon med en jeg er glad i og stoler på. Jeg behøver ikke innta en bestemt stilling for å snakke med ham, det kan skje hvor som helst og når som helst. Når jeg står oppreist, står på kne, ligger, sitter, kjører bil, eller går tur i skog og mark.
Det er derfor mulig å alltid være påkoblet, eller "online", om du vil. Men du bør ikke lukke øynene eller løfter hendene når du sykler eller kjører bil, da.

Det er viktigere enn noen gang at Guds folk er aktive i bønn for dagens samfunn. Vi påvirkes stadig av tidens trend og ånd, og det offentlige fjerner seg mer og mer fra det budskapet vi leser om i Bibelen.

Og da er vi ved spørsmålet, er du online, og benytter adgangen til Gud, vår Far?

Gi det nye året en pangstart ved å koble deg opp, Gud ønsker å ha direkte kontakt med deg!

Godt Nytt År!