Er det et budskap vi ikke ønsker å høre så er det "Vi er i krig!". Men som kristne er det et faktum at vi er i en konstant åndelig krig mot det onde. Paulus kaller det kamp mot ’ondskapens åndehær i himmelrommet’ (Ef. 6, 11-12).

Tre viktige ting som må være på plass i en krig, er våpen, strategi og taktikk. Det blir også opprettet et kommandosenter, der strategien legges og alle overordnede beslutninger blir tatt.

Jødefolket har alltid hatt fiender, og de har ikke sjelden vært i krig for sin eksistens, det ser vi ikke minst i våre dager. Samuel var profet og dommer ca. 1000 år før Kristus, altså omtrent den samme avstand i tid som vi har til Olav den hellige. Jødefolket hadde krevet å få en konge til å styre i landet, slik de andre folkene rundt dem hadde.

SoldatGuds tanke med dem var imidlertid at det var han, Gud, som skulle være deres konge, og så ville han lede dem gjennom prester og profeter. «Det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg», sa Gud til Samuel. (1 Sam 8, 7b)

Men Gud gikk med på å gi dem en konge, på eget ansvar, og Samuel fikk beskjed om å salve Saul til konge. En riktig kjekk kar, et hode høyere enn alle.

Det gikk ikke bra. Saul tok beslutninger uten å snakke med Gud, og gjorde store feilberegninger. Folket hadde tillatt Filisterne å bestemme over seg, og de hadde nektet jødene å smi våpen. Det fantes faktisk ingen smed i Israel, de måtte dra ned til filisterne for å få smidd og reparert sine arbeidsredskaper.

Så den dagen filisterne hadde samlet seg til krig mot Israel, var det ingen israelitter som hadde våpen, bortsett fra Saul og hans sønn Jonatan. Krig uten våpen! (1 Sam 13, 22)

Nå greide Jonatan, uten sin fars vitende, å vinne over fienden, sammen med sin våpensvenn, fordi han hadde den kontakten med Gud som Saul manglet. Men den historien er det ikke plass til her. Du kan lese den i første Samuelsbok 14.

Det er blitt slik i dag, at det er minoriteter i samfunnet, og organisasjoner som EU og FN, som dikterer hva vi skal tro, si og mene. Og politikerne bukker og neier. At mye av dette strider mot Guds ord og tanke, bryr man seg ingenting om. Bibelen har ikke lenger noen autoritet, den er blitt en bok blant andre religiøse bøker.

Men det kampen dreier seg om, er din og min sjel , og da er det avgjørende at vi har åpen kontakt med "kommandosenteret" hos Gud, der han legger strategien for å vinne det slaget.

Våpenet vi har fått er Guds ord. La ingen ta det fra deg!

For en soldat er det viktig å kjenne sitt våpen. Ta det frem og gjøre deg kjent med det, så du til enhver tid er klar til kamp.