Verdens viktigste rettssak

foregikk i påsken for over to tusen år siden

Mange har spurt seg, hvorfor er det så populært med krimlitteratur i påsken? Jeg tror at svaret på det er, at påsken egentlig handler om en rettssak. En rettssak der menneskeheten står anklaget for å ha brutt Guds lov.

Lovbrudd krever straff, og straff kommer som et resultat av en rettskraftig dom. Anklageren, eller aktor, kommer til dommeren og sier: «Se på menneskene nå, de har brutt din lov og jeg forlanger at de skal dø, slik din lov krever» (Rom 6,23).

"Ja, men", sier Gud, "da går de fortapt." "Det er det eneste riktige", sier anklageren, "de må alle dø." "Men jeg elsker alle disse menneskene, så jeg vil gjøre dette på en annen måte", sier Gud.

dommerSå fører han frem sin egen sønn og sier at han har sagt seg villig til å ta straffen i stedet for alle mennesker.

Og slik ble det, Jesus Kristus ble dømt til døden og henrettet for mine og dine lovbrudd. Gud kan nå vise meg nåde, for straffen er sonet og anklageren har ikke lenger noe å anklage meg for. Dette kalles nåde, eller ufortjent godhet, for Jesus gjør dette selv om jeg ikke har fortjent det.

Da vil jeg vite: Hvorfor gjør han det? Hva er det som gjør at Gud viser meg nåde?

Nåden drives av miskunn, et ord som ikke så ofte brukes, men som står veldig mange ganger i Bibelen. Det betyr en godhet som ynkes over meg. Gud er kjærlighet, og kjærligheten driver ham til å vise oss miskunn, og i sin miskunnhet gir han oss nåde gjennom Jesu soningsdød.

Så han gir det ikke «aller nådigst», nei, det er villet og ønsket fra Guds side. Det er slik Gud er, han skapte oss til fellesskap med seg, og han ønsker på alle måter at vi skal ha mulighet til det. Han ønsker å redde alle som vil fra anklagerens klør.

Det står at Gud er rik på miskunn (4. Mos 14,17-18), og at hans miskunn varer til evig tid (2. Krøn 20,21).

Livet blir adskillig lettere å leve, når jeg vet at Gud er for meg og ikke imot meg. Nå er det slik at dette er et tilbud til alle, en gave fra Gud. Det er derfor viktig at vi tar imot tilbudet og sier ja til felleskap med Gud.

Når vi bekjenner våre synder, blir de slettet, fordi Jesus allerede har sonet for dem, og anklageren har ikke lenger noen sak mot oss.

God påske!

Les gjerne artikkelen "Det glemte ordet" også...