Jeg ser for meg et lite barn, pent kledd og med skolesekk, med et godt tak i mors hånd, på vei inn på skoleplassen første skoledag. Det er godt å kunne holde i en hånd som er sterkere og gir trygghet en slik dag.

Det er mange eksempler i Bibelen på at Gud har en slik holdning til oss. Hans hånd velsigner, leder, hjelper, frelser, gjør under osv.
"Guds hånd" og "Herrens hånd" er omtalt henholdsvis 22 og 112 ganger i Bibelen.
globe 3984876 600Gud sier: "Min hånd har grunnfestet jorden, og min høyre hånd har utspent himmelen." Jes 48,13.
 
Guds hånd kan også hjelpe oss når noe har gått i stykker for oss. Jeremia forteller om da Gud ba ham gå ned til potte-makeren og lære av noe som skjer der. 
Det hender at det pottemakeren lager, blir mislykket. Da tar han leiren opp på dreieskiven på nytt og lager et nytt kar, slik han ville ha det.
Da sier Gud til Jeremia: 
"Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus!" Jer 18,6. 
Men er vi Israels hus? Ja, vi som tror på Jesus Kristus er blitt podet inn på Israels tre, sier Paulus. Rom 11,24.
Jeg har mange ganger lukket øynene og kjent på følelsen av å få sitte på Guds romslige fang og oppleve at det er bare han og jeg. Krype sammen og gjemme meg i hans sterke, omsorgsfulle favn. Hans sterke hender holder meg godt fast. 
Det er noe lignende kong David skriver om i en av sine salmer:
"Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg, ..." Salmene 139,5,6a. 
Når Gud rekker sin hånd ut til deg i dag, så ta imot den. Han vil lede deg, verne om deg, ja, bære deg om nødvendig. Han som holder hele verden i sin hånd, bryr seg om deg, og vil også holde din hånd!