Velsignelsen er et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger få del i. Første gang Gud velsigner menneskene, handlet det om å kunne formere seg, og å være herre over den øvrige delen av skaperverket, slik det står i 1. Mos. 1,28:

Gud velsignet dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

Velsignelsen fører til at det som er smått, blir stort, fordi Guds livskraft kommer nær. Det kan gjelde jordiske forhold og materielle ting, slik Jesus demonstrerte da ham mettet 5000 i ødemarken.

brødkurv«…og han tok de fem brødene, og de to fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem.» (Matt. 14,19) Alle spiste og ble mette, og for riktig å demonstrere velsignelsens storhet, ble det 12 fulle kurver til overs.

Det viktigste for Gud er å gi oss sin åndelige velsignelse, siden den har med det evige livet å gjøre. Denne velsignelsen møter vi fremfor alt i Jesus Kristus – vår frelser, slik det står i Ef. 1,3 «…han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.»

Denne velsignelsen hører vi allerede om i Guds løfter til Abraham: «…i deg skal alle jordens slekter velsignes.» (1. Mos. 12,3)

Gjennom Jesus får vi del i det evige liv, og Guds ufortjente kjærlighet, som skal slå ut i full blomst når Gud tar bolig sammen med sin frelste menighet på den nye jord, som han en gang skal skape.

Da blir det virkelig klart hva velsignelsen innebærer.